Nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir montavimo darbai. Garantinė ir po garantinė įrenginių priežiūra ir aptarnavimas.